Bilimsel Program

20 Eylül 2019, Cuma
15:00 - 15:15 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Taşkın Duman, Prof. Dr. Hüsnü Efendi
  Multipl Skleroz'u Anlamak (I.Oturum)

Oturum Başkanları:
Dr. Aylin Akçalı, Dr. Taşkın Duman
15:20 - 15:40 MS Patofizyolojisi ve MS’i Anlamak?
Dr. Canan Yücesan
15:40 - 16:00 MS Tipleri ve Doğal Seyirleri Nasıldır ?
Dr. Egemen İdiman
16:00 - 16:20 MS İnsidansında Çevresel Faktörlerin, Beslenmenin ve Vitaminlerin Etkisi
Dr Özlem Ethemoğlu
16:20 - 16:40 MS Hastası ve Ailesi ile Tedavi Motivasyonunu Artırmanın Yolları
Dr. Kültegin Ögel
16:40 - 16:50 Soru ve Cevaplar
16:50 - 17:10 Çay - Kahve Arası
  Multipl Skleroz'da Klinik (II.Oturum)

Oturum Başkanları: Dr. Ufuk Aluçlu, Dr Sibel Canbaz Kabay
17:10 - 17:30 Klinik İzole Sendrom Tanımı-Önemi
Dr. Hüsnü Efendi
17:30 - 17:50 Atak Kliniği Nasıl Olur? Psödoataktan Ayırımı Nasıl Yapılır? Hastalık Progresyonu Ayırımı
Dr. Taşkın Duman
17:50 - 18:10 Kognitif Yıkım Mekanizması? Öncü Bulguları Nelerdir? Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?
Dr. Levent Sinan Bir
  Akşam Yemeği
21 Eylül 2019, Cumartesi
  Multipl Skleroz'da Tanı (III. Oturum)

Oturum Başkanları: Dr. Belgin Koçer, Dr. Yusuf Tamam
09:00 - 09:20 Nörolojk Muayene Ana Başlıkları ile, MS Öntanılı Hastada NM'nin Yeri
Dr. Melih Tütüncü
09:20 - 09:40 MS Tanısında OKB,VEP, OCT, MR Yer Tanısı, McDonald Kriterleri
Dr. Burcu Altunrende
09:40 - 10:00 EDSS, MSFC, 25 Adım Yürüme Testi Nasıl Yapılır? Hasta Takibinde ve İlaç Raporlarındaki Yeri Nedir?
Dr. Murat Terzi
10:00 - 10:10 Soru - Cevaplar
10:10 - 10:30 Çay - Kahve Arası
  Multipl Skleroz'da Tedavi (IV. Oturum)

Oturum Başkanları: Dr. Deniz Tuncel, Dr. Nilda Turgut
10:30 - 10:50 Basamak Tedavi Nedir? Hangi Durumlarda Geçiş Yapılır?
Dr. Aylin Akçalı
10:50 - 11:10 DMD Tedavilerin Etki ve Yan Etkileri, Kullanım Alanları
Dr. Ömer Faruk Turan
11:10 - 11:30 Oral MS Tedavi İlaçlarının Etki ve Yan Etkileri
Dr. Serpil Demirci
11:30 - 11:50 İnfüzyon MS Tedavi İlaçları ve Yan Etkileri
Dr. Mesrure Köseoğlu
11:50 - 12:10 Ataklarda Steroid Tedavisinin Etkileri, Kar / Zarar
Dr. Nilüfer Kale
12:10 - 12:20 Soru - Cevaplar
12:20 - 13:30 Öğle Arası
  Multipl Skleroz Hastasında Özel Durumlar (VI. Oturum)

Oturum Başkanları: Dr. Belgin Petek Balcı, Dr. Murat Kürtüncü
13:30 - 13:50 Multiple Skleroz ve Başağrısı Birlikteliği (Atak, Koinsidans, İlaç Yan Etkileri)
Dr. Sırma Geyik
13:50 - 14:10 MS Hastasının Multidisipliner Yaklaşımı, Hemşirenin Bu Anlamda Yönlendirici Önemi
Hemşire Fatma Bayındır
14:10 - 14:30 Hamilelikte ve MS'li Emziren Kadınlar, Adet Döngüsü ve Menopoz Üzerindeki Etkilerini Değerlendirmek MS'li Kadınlar
Dr. Özlem Taşkapılıoğlu
14:30 - 14:40 Soru - Cevaplar
  Multipl Skleroz Hastasına Destek (VII. Oturum)

Oturum Başkanı: Dr. Aysun Ünal, Dr. Mesude Tütüncü
14:40 - 15:00 MS'li Kişilerin İstihdamını Teşvik Eden ve Engelleyen Faktörlerin Ana Hatları
Dr. Esra Gürsoy
15:00 - 15:20 MS Hastalarının Alternatif Tıp Arayışı
Dr. Özlem Kayım Yılmaz
15:20 - 15:40 MS Hastasında Fizik Tedavinin Rolü
Dr. Caner Feyzi Demir
15:40 - 15:50 Soru - Cevaplar
15:50 - 16:10 Çay - Kahve Arası
  Multipl Skleroz Hastasına Destek (VIII. Oturum)

Oturum Başkanları: Dr. Münire Kılınç, Dr. Özden Kamışlı
16:10 - 16:30

Dizabiliteye Neden Olan Faktörler ve Tedavileri
Dr. Murat Kürtüncü

16:30 - 16:50 MS ve Nörorehabilitasyon
Dr. Şevki Şahin
16:50 - 17:20 Ülkemizde MS Hasta Takibi ve Bakımında Yaşanan Sorunlar
Hemşire Serap Güleç
  Sözel Bildiri Sunumları

Oturum Başkanı: Dr. İlknur Aydın, Dr. Yaşar Altun
17:20 – 17:30 MS Hastalarına Empati Geliştirmede Simülasyon Kullanımı
Nurgül Güngör Tavşanlı
17:30 - 17:40 Okrelizumab Uygulamalarında Hastane Tedavi Eğitim Hizmeti Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Mustafa Okay, Tuba Baştürk, Dilcan Kotan
17:40 - 17:50 Multipl Skleroz’un Günlük Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Fatma Alp, Büşra Ölmez, Zerin Özaydın Aksun, Canan Yücesan
17:50 - 18:00 Alt Üriner Sistem Disfonksiyonu Olan MS'li Kadın Hastalarda Transkütanöz Tibial Sinir Uyarısı Ve Pelvik Taban Kas Egzersizi Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Cansu Polat Dünya, Zeliha Tülek, Jalesh N. Panicker, Murat Kürtüncü
18:00 - 18:10 Multipl Skleroz Hastalarında Algılanan Sosyal Destek İle Öz Yeterlilik Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Aslı Aksoy Gündoğdu, Filiz Dilek, Derya Girgin, Aysun Ünal
18:10 - 18:20 Multipl Skleroz Hastalarının Kortikosteroid Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Derya Girgin, Aslı Aksoy Gündoğdu, Filiz Dilek, Aysun Ünal
18:20 - 18:30 Multipl Skleroz Hastasının Dorothy Johnson’ın Davranışsal Sistem Modeli Doğrultusunda Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Filiz Dilek, Derya Girgin, Aslı Aksoy Gündoğdu, Aysun Ünal
18:30 - 18:40 Multiple Skleroz ve Zorluklarımız: Kalitatif Bir Çalışma
Sema Üstündağ, Öznur Usta Yeşilbalkan, Sibel Canbaz Kabay
18:40 - 18:50 Multiple Skleroz’lu Bireylerde Sosyal Destek
Sema Üstündağ, Sibel Canbaz Kabay
19:30 - 22:00 Akşam Yemeği
22 Eylül 2019, Pazar
08:15 - 09:00 Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Yaşar Altun
  Oturum Başkanları: Dr. Murat Terzi, Dr. Cavit Boz
09:00 - 09:20 Multipl Sklerozda Hasta Kaydı ve Veri Tabanları
Dr. Cavit Boz
09:30 - 10:15 Oturum Başkanı: Dr. Murat Terzi

25 Adım Yürüme Testi, 9 Delikli Test, PASAT Testi Eğitimi ve Sertifikasyon

Eğitmen Hemşireler: Büşra Yılmaz, Arzu Gül, Dilek Bıçakçı, Murat Şener, Meltem Baklan, Betül Akdoğan, Simay Pamuk, Özge Bekir, Ebru Birol, Aylin Aydın
10:30 Otelden Ayrılış

Multipl Skleroz Hasta Bakım Sempozyumu © 2019